27 października 2020
Stowarzyszenie "Tylko Racula", Racula, gm.Zielona Góra, woj.lubuskie
                Drukuj      + ulubione     + obserwowane     Kontakt z autorem

Utworzył: MEGA.PL      Źródło: www.racula.pl   Odsłony: 1437
Tagi:
stowarzyszenie mieszkańcy
Streszczenie:
  Stwarzanie możliwości wszechstronnego psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych. Integracja środowiska lokalnego.Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Wsi Racula działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r. DZIENNIK USTAW Warszawa dnia 10 kwietnia 1989r.Nr.20

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Stwarzanie możliwości wszechstronnego psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych.
2. Integracja środowiska lokalnego.
3. Rozwijanie kultury wśród dzieci i młodzieży, oraz w ich środowisku.
4. Pobudzanie środowiska lokalnego do działania, kształtowanie postaw pro kulturalnych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
5. Organizacja wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
6. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
7. Działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
8. Działania na rzecz integracji europejskiej.
9. Działania w sferze ochrony i promocji zdrowia.
Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Wsi Racula "TYLKO RACULA"

ul. Głogowska 64, 66-004 Racula
tel.: 695059796
NIP: 973-09-04-807
reg: 080193353
nr KRS 0000283137

http://www.racula.pl
 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pt. „Portal informacji turystycznej” współfinansowana jest za środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Start   |   Forum   |   Czat   |   Zaloguj lub Zarejestruj się
Copyright 2011 - 2014 by MEGA.PL - Sławomir Białkowski