27 października 2020
Lokalna Grupa Działania "Między Odrą a Bobrem",Zabór , gm.Zabór, woj.lubuskie
                Drukuj      + ulubione     + obserwowane     Kontakt z autorem

Utworzył: MEGA.PL      Źródło: www.miedzyodraabobrem.pl   Odsłony: 1745
Tagi:
LGD
Streszczenie:
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem jest formalnym związkiem posiadającym status stowarzyszenia.


Logo stowarzyszenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem jest formalnym związkiem posiadającym status stowarzyszenia powołanym w oparciu o przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz.427), rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1) oraz przyjętego Statutu. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 13 lutego 2008r. pod Nr KRS 0000299256.
BIURO LGD MIĘDZY ODRĄ A BOBREM
ul. Lipowa 1, 66-003 Zabór
tel./fax: 068 320 13 55
lgd@miedzyodraabobrem.pl
www.miedzyodraabobrem.pl
godziny pracy: pn.-pt. 9.00-18.00

Kierownik Biura - Zenon Obrał
godziny pracy: pn.-pt. 9.00-16.00
e-mail: z.obral@miedzyodraabobrem.pl
 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pt. „Portal informacji turystycznej” współfinansowana jest za środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Start   |   Forum   |   Czat   |   Zaloguj lub Zarejestruj się
Copyright 2011 - 2014 by MEGA.PL - Sławomir Białkowski