20 października 2020
Koncepcja rozwoju zrównoważonej ponadgranicznej turystyki na Szlaku Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy
                Drukuj      + ulubione     + obserwowane     Kontakt z autorem

Utworzył: MEGA.PL      Odsłony: 3358
Tagi:
parki Nysa UNESCO Żagań Gozdnica Iłowa
ogrody Bory Dolnośląskie Kliczków Ruszów
Streszczenie:
  Od 2012 roku trwa realizacja projektu pn.: „Koncepcja rozwoju zrównoważonej ponadgranicznej turystyki na Szlaku Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy“, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.Koncepcja rozwoju zrównoważonej ponadgranicznej turystyki na Szlaku Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy

Od 2012 roku trwa realizacja projektu pn.: „Koncepcja rozwoju zrównoważonej ponadgranicznej turystyki na Szlaku Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy“, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska- Saksonia 2007-2013. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej Partnerzy Projektu zarówno z polskiej, jak i niemieckiej strony realizują przedsięwzięcie, które przyczynia się do rozwoju turystyki edukacyjnej na obszarze przygranicznym, wykorzystując do tego zarówno środowisko naturalne, jak i cywilizacyjny dorobek człowieka. Partnerzy, jako miłośnicy kompleksów zielonych, objęli swoją opieką założenia parkowe i ogrodowe zlokalizowane na terenie od Kotliny Kłodzkiej, przez Bory Dolnośląskie, aż do Górnych Łużyc, tworząc polsko-niemiecką sieć parkową pod nazwą „Szlak Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy”.

W ramach realizacji projektu Partnerzy postawili sobie za cel główny opracowanie koncepcji rozwoju zrównoważonej ponadgranicznej turystyki. Opracowanie stanowi bazę do stworzenia ze „Szlaku Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy” nowej oferty turystycznej o unikalnych walorach. Po przeprowadzeniu analizy stanu wyjściowego założeń parkowych i ogrodowych biorących udział w projekcie oraz rynku i konkurencyjności opracowano propozycję tras wycieczkowych uwzględniających położenie geograficzne i specyfikę poszczególnych kompleksów parkowych, przygotowano ujednolicony układ graficzny oznakowań, zdefiniowano grupy docelowe i cele marketingowe, co umożliwiło przygotowanie odpowiednich narzędzi marketingowych i promocyjnych.

Fundacja Bory Dolnośląskie, jako Partner Projektu, miała również swój wkład w opracowanie koncepcji rozwoju zrównoważonej ponadgranicznej turystyki, poprzez tworząc częściowe opracowanie koncepcji nowego produktu turystycznego „Szlakiem parków pałacowych Borów Dolnośląskich”. Opracowanie to dotyczy założeń parkowych na terenie Borów Dolnośląskich i stanowi część składową opracowania ostatecznej, wspólnej koncepcji turystyki ogrodowej po obu stronach Nysy.

Należy nadmienić, iż proponowany szlak tematyczny jest najprawdopodobniej jedynym powstającym na terenie Polski. Dodatkowo dwie przesłanki pozwalają przypuszczać, iż będzie on cieszył się dużym zainteresowaniem turystów. Po pierwsze – szlak obejmuje parki, które łączy osoba wybitnego architekta zieleni Eduarda Petzolda – zabytki sztuki parkowej najwyższej próby; a po drugie - miejsca te leżą w niedalekim sąsiedztwie jedynego takiego obiektu na liście UNESCO – dzieła życia hrabiego Księcia Hermana von Pückler – Muskau i Eduarda Petzolda – Parku Mużakowskiego – miejsca, w którym notuje się bardzo duży ruch turystyczny.

Jednym z etapów opracowania koncepcji na terenie Borów Dolnośląskich było zaprojektowanie samochodowego oraz rowerowego przebiegu tego szlaku. Proponowany przebieg to: Zamek Kliczków – Parowa – Ruszów - Gozdnica - Dobrzyn - Przewóz – Wymiarki – Iłowa - Czerna – Żaganiec - Żagań – Chichy – Małomice - Świętoszów – Kliczków. Zaproponowano również łączniki dojazdowe z ważnych węzłów drogowych i kolejowych do pętli: Bad Muskau – Przewóz, Bolesławiec – Kliczków, Żary – Żagań, Węgliniec – Ruszów.

Mapa:. Zarys przebiegu szlaku samochodowego i rowerowego na terenie Borów Dolnośląskich

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem podkładu www.maps.google.com

W ramach opracowania dokonano analizy walorów turystycznych dotyczących zarówno walorów przyrodniczych, jak i kulturowych, przeanalizowano dostępność komunikacyjną obszaru, szczegółowo bazę hotelową i gastronomiczną oraz istniejącą sieć szlaków pod kątem ich wykorzystania w planowanym projekcie. Kolejny etap przygotowania koncepcji zawierał lokalizację i przedstawienie punktów, w których należałoby umiejscowić infrastrukturę okołoturystyczną na szlaku, a więc tablice, kierunkowskazy, miejsca odpoczynku, itd., czyli wszystkie te elementy, które pomagają turyście w przemierzaniu szlaku. Przygotowano również wizualizację tych elementów i stanowią one swoisty system identyfikacji wizualnej szlaku, zawierający logotypy oraz wzory zestandaryzowanych elementów wyposażenia.

Partnerzy w ramach realizacji projektu opracowali i wydali również szereg materiałów informacyjno-promocyjnych m.in. ulotki, opracowania z trasami wycieczek, broszury. Partnerzy zdają sobie sprawę, że realizacja poszczególnych działań w projekcie jest dużym krokiem w przód, jeżeli chodzi o zachowanie rozległych założeń parkowych i uświadamianie społeczności o ich wartości. Jednak nie mają zamiaru na tym poprzestać. W przyszłości pragną kontynuować swoje działania poprzez wzmocnienie pozycji powstałego szlaku na rynku turystycznym i będą starać się o środki unijne w nowym rozdaniu Funduszy Europejskich w latach 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych: www.park-borydolnoslaskie.org oraz www.gartenkulturpfad-neisse.org, gdzie znajdują się informacje o historii parków, wydarzeniach kulturalnych, publikacjach, koncepcji, projekcie i partnerach projektu.

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pt. „Portal informacji turystycznej” współfinansowana jest za środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Start   |   Forum   |   Czat   |   Zaloguj lub Zarejestruj się
Copyright 2011 - 2014 by MEGA.PL - Sławomir Białkowski