29 listopada 2020
   
    Wprowadź wyszukiwany tekst      
Źródlana Dąbrowa, Świdnica, gm.Świdnica, woj.lubuskie
  Źródlisko potoków.
Źródlisko potoku, Świdnica, gm.Świdnica, woj.lubuskie
  Stanowisko bluszczu pospolitego i konwalii majowej o powierzchni 1,68 ha.
Źródlisko potoku, Świdnica, gm.Świdnica, woj.lubuskie
  Źródlisko wraz z roślinnością wodną o powierzchni 0,5 ha.
Źródlisko potoku Ruczaj, Świdnica, gm.Świdnica, woj.lubuskie
  Stanowisko paproci, porostów i roślinności wodnej o powierzchni 4,38 ha.

  Razem:4 Rozmiar:20 Strona:1 z 1 
 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pt. „Portal informacji turystycznej” współfinansowana jest za środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Start   |   Forum   |   Czat   |   Zaloguj lub Zarejestruj się
Copyright 2011 - 2014 by MEGA.PL - Sławomir Białkowski