31 października 2020
   
Szukaj Zabytki
    Wprowadź wyszukiwany tekst      
Mury obronne, Sulechów, gm.Sulechów, woj.lubuskie
  Mury obronne we fragmentach powstały przed 1300 rokiem, zamykały miasto owalnym pierścieniem.
Brama Krośnieńska, Sulechów, gm.Sulechów, woj.lubuskie
  Z 1704 roku, styl barokowy, murowana z cegły, góra zamknięta gzymsem z wazonami i kulą zdobioną maszkaronami, po obu stronach pł..
Ratusz miejski, Sulechów, gm.Sulechów, woj.lubuskie
  Ratusz siedziba władz samorządowych i administracyjnych, budowla na planie prostokąta.
Budynki PWSZ, Sulechów, gm.Sulechów, woj.lubuskie
  Budynki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie historia tej placówki sięga 1719 roku.
Dwór, Koźla, gm.Świdnica, woj.lubuskie
  Wzniesiony w 1710 roku dwór usytuowany został przy południowym boku folwarcznego podwórza.
Dwór, Świdnica, gm.Świdnica, woj.lubuskie
  Wielbiciele przeszłości mogą tu obejrzeć ceramikę i biżuterię z różnych okresów, a także okazy militariów z czasów rzymskich i ś..
Pałac, Kalsk, gm.Sulechów, woj.lubuskie
  Pałac rodziny von Sydow z drugiej połowy XIX w., barokowy, piętrowy, murowany, nakryty dachem czterospadowym.
Kościół poewangelicki, Świdnica, gm.Świdnica, woj.lubuskie
  Kościół Matki Bożej Królowej Polski został wybudowany w 1747 roku.
Kościół, Lipno, gm.Świdnica, woj.lubuskie
  W latach 1841 - 1842 wzniesiono obecny kościół, jako zbiór ewangelicki o konstrukcji ryglowej.
Kościół poewangelicki, Letnica, gm.Świdnica, woj.lubuskie
  Zbudowany w 1743r., a przebudowany w 1819r. w stylu klasycystycznym.
Kościół, Letnica, gm.Świdnica, woj.lubuskie
  Murowany z kamienia i cegły w stylu gotyckim lat 1572-1579.

Kościół, Koźla, gm.Świdnica, woj.lubuskie
  Zachowany do dnia dzisiejszego Kościół jest budowlą murowaną z prezbiterium zamkniętym prostą ścianą.
Kościół, Świdnica, gm.Świdnica, woj.lubuskie
  Kościół ten przedstawia wysokie wartości kulturowe, łączy elementy trzech epok: gotyku, renesansu i baroku.
Kościół, Sulechów, gm.Sulechów, woj.lubuskie
  Usytuowany w centrum miasta - jest najstarszą i najokazalszą świątynią w mieście.
Zbór kalwiński, Sulechów, gm.Sulechów, woj.lubuskie
  Zbór wzniesiony w latach 1752-1762.

  Razem:15 Rozmiar:20 Strona:1 z 1 
 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pt. „Portal informacji turystycznej” współfinansowana jest za środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Start   |   Forum   |   Czat   |   Zaloguj lub Zarejestruj się
Copyright 2011 - 2014 by MEGA.PL - Sławomir Białkowski