29 października 2020
   
Szukaj Zabytki
    Wprowadź wyszukiwany tekst      
Kościół, Kalsk, gm.Sulechów, woj.lubuskie
  Niewielki, kamienny, przykryty stromym gontowym dachem.
Park, Zabór, gm.Zabór, woj.lubuskie
  Park liczący 20 ha o systematycznym układzie alei, których główną osią jest jezioro Liwno.
Park pałacowy, Trzebiechów, gm.Trzebiechów, woj.lubuskie
  Duża bezdrzewna płaszczyzna przylegająca do pałacu od północy jest prawdopodobnie pozostałością parteru barokowego ogrodu ozdobn..
Park, Świdnica, gm.Świdnica, woj.lubuskie
  Park z XVIII wieku. Tworzy nierozerwalną całość z pałacem, w którym znajduje się muzeum.
Park, Drzonów, gm.Świdnica, woj.lubuskie
  Zabytkowy park rozciąga się wzdłuż granicy Drzonowa. Z kolei zachodnią granicę parku wyznacza przepiękna aleja kasztanowa.
Park pałacowy, Konotop, gm.Kolsko, woj.lubuskie
  Przypałacowy XVIII wieczny park w Konotopie znajduje się przy ul. Parkowej, dominuje głównie drzewostan liściasty. W parku wystę..
Park pałacowy, Kolsk, gm.Kolsko, woj.lubuskie
  Przypałacowy XVIII wieczny park w Kolsku znajduje się przy ul. Parkowej. Dominuje w nim głównie drzewostan liściasty.
Arboretum, Nietków, gm.Czerwieńsk, woj.lubuskie
  Arboretum rozciąga się od północno-zachodniego końca wsi w kierunku Odry. Założone przez Rothenburgów na początku XIX wieku.
Park dworski, Nietków, gm.Czerwieńsk, woj.lubuskie
  Park stanowi pozostałość dawnego założenia pałacowo-parkowego i należy do niedużych obiektów ogrodowych.
Park dworski, Laski, gm.Czerwieńsk, woj.lubuskie
  Zbudowany w 1700 roku z założonym parkiem krajobrazowym i ogrodem barokowym przetrwał do obecnego czasu.
Pałac, Ochla, gm.Zielona Góra, woj.lubuskie
  Pałac w Ochli wchodzi w skład dawnego założenia pałacowo-folwarcznego położonego w tzw. Ochli Dolnej. Usytuowany jest w południo..
Pałac, Nowy Kisielin, gm.Zielona Góra, woj.lubuskie
  Barokowy pałac w Nowym Kisielinie (niem. Deutsch Kessel) położony jest po południowej stronie drogi prowadzącej z Nowego Kisieli..
Pałac, Zatonie, gm.Zielona Góra, woj.lubuskie
  Usytuowany został w zachodniej parti rozległego parku krajobrazowego. Przy jego wschodnim boku znajduje się oranżeria, a po stro..
Pałac, Stary Kisielin, gm.Zielona Góra, woj.lubuskie
  Pałac w Starym Kisielinie położony jest na wschodnim krańcu wsi. Budynek pałacu stanowi element dominujący założenia.
Pałac, Przytok, gm.Zabór, woj.lubuskie
  Budowla znajduje się w głębi przyległego do drogi dziedzińca, mając na zapleczu rozległy park krajobrazowy.
Dwór, Okunin, gm.Sulechów, woj.lubuskie
  Od południowego wschodu do dworu przylega niewielki park krajobrazowy, założony wzdłuż strumienia.
Pałac, Łęgów, gm.Sulechów, woj.lubuskie
  Przed pałacem roz­pościera się park.
Pałac, Kruszyna, gm.Sulechów, woj.lubuskie
  Pałac usytuowany jest w zachodniej części wsi, na północnym obrzeżu założenia parkowego.
Pałac, Kalsk, gm.Sulechów, woj.lubuskie
  Pałac rodziny von Sydow z drugiej połowy XIX w., barokowy, piętrowy, murowany, nakryty dachem czterospadowym.
Pałac, Bogaczów, gm.Nowogród Bobrzański, woj.lubuskie
  Pałac w Bogaczowie usytuowany jest w centralnej części wsi, po stronie południowej lo­kalnej drogi Bogaczów-Wysoka.

  Razem:22 Rozmiar:20 Strona:1 z 21 2 Dalej   
 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pt. „Portal informacji turystycznej” współfinansowana jest za środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Start   |   Forum   |   Czat   |   Zaloguj lub Zarejestruj się
Copyright 2011 - 2014 by MEGA.PL - Sławomir Białkowski